Ihatóbb Magyaországért: SanzonTokaj – Elegáns új dallamok

I h a t ó b b M a g y a o r s z á g é r t : S a n z o n T o k a j E l e g á n s ú j d a l l a m o k

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn

Az Ihatóbb Magyarország nevében Nyulasi Gábriel írt pincénkről és borainkról. 

Köszönjük a tartalmas beszámolót és a bizalmat.
http://ihatobb.hu/sanzon-tokaj-elegans-uj-dallamok/